DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA ALINAN ÜCRETİ BANKADAN İADE ALABİLİR MİYİM?

Tüketiciler bankalar ile konut, taşıt, ihtiyaç gibi çeşitli adlar altında bir takım kredi sözleşmeleri yapmaktadırlar. Bankalar kredi işlemi yapılması sonucunda kredi alan  kişiden , kredi dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, kredi kullandırma ücreti gibi çeşitli adlar altında bazı ücretler talep edebiliyorlardı. Ancak, 2013 Kasım ayında çıkan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile kredi işlemlerinde alınan ücretlerin bazıları “Haksız Şart” kapsamına girerek  bu ücretlerin iadesi gündeme geldi.Haksız şart kapsamında sayılan bu ücretler, genellikle bankalar tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alındığı için yazının kalan kısmında bu masraflardan dosya masrafı olarak bahsedeceğiz.

TÜKETİCİLER HAKSIZ ŞART KAPSAMINA GİREN DOSYA MASRAFLARINI İADE ALMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Öncelikle ilk akla gelen, hangi tarihlerde yapılan kredi sözleşmeleri için dosya masrafının iadesinin talep edileceği sorusudur. Şöyle ki; 3 Ekim 2014 tarihinden önce olup ,başvuru tarihinden  geriye dönük 10 yıl içerisinde çekmiş olduğu krediye ait dosya masrafları geri alınabilir.Örneğin ;

1 Mart 2019’da başvuru yapan kişi 1 Mart 2009 – 3 Ekim 2014 tarihleri arasında çekmiş olduğu krediye ait dosya masrafını alabilir. 

3 Ekim 2014 tarihinden önce kredi kullanmış iseniz dosya masrafı kesintilerinin hepsini, bu tarihten sonra kredi kullanmış iseniz binde beşten fazla alınan dosya masrafı kesintilerini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Örneğin 3 Ekim 2014 tarihinden sonra 100.00 tl kredi kullandınız ise 500 tl’ye kadar dosya masrafı kesintisi yasal olup, geri iadesi yapılmamaktadır, 500 tl’den fazla kesinti yapılmış ise, 500 tl’den fazla kesilen kısmın iadesi yapılmaktadır. Bu nedenle verilen örnek için 500 tl’ye kadar yapılan kesinti Dosya Masrafı Binde Beş Kesintisi olarak kabul edilebilir olup, geri talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

Kredi kullanımız yukarıda belirtilen tarihlerde ise ikinci aşama ,ödenen dosya masrafına ait ayrıntılı döküm veya hesap içeriklerinin bankadan temin edilmesidir.Her ne kadar bu prosedür ile  süreç  kolay gibi görünse de, bankalar tarafından bu iadelerin kolayca gerçekleştirilmediğini bilmenizi isterim.Bir çok banka ilk başvuruda iade yapmaktan imtina etmekte ,dekont talebini dahi ücret karşılığı yerine getirmektedir.Ancak bu dekont ücretinin  de dosya masrafı ile birlikte talep edilebildiğini hatırlatalım.

BANKAYA YAPILAN İADE BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK YARGI YOLUNDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MERCİİLER

Tüketiciler bankadan dekont veya ayrıntılı dökümleri temin ettikten sonra Tüketici Hakem Heyetine bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.Başvuru dilekçesine  dosya masrafına ait dekont veya ayrıntılı hesap dökümü mutlaka eklenmelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde tüketicilerin hangi tutarlar için tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri; tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri durumlarda il tüketici hakem heyetine mi yoksa ilçe tüketici hakem heyetine mi başvuracakları düzenlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda,

-Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri

-Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve

– Büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyetleri tüketicinin korunması kanunu gereğince taraflara kararlarını tebliğ etmek zorundadır Hakem Heyeti Sonucu Olumlu Olması Durumunda; bankaların çoğunluğu hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan sizi arayarak dosya masrafı iadenizi hesap numaranıza yapmaktadır. Eğer tarafınıza herhangi bir iade yapılmaz ise yerleşim yeriniz  icra müdürlüklerinde icra takibi yoluna giderek alacağınızı talep edebilirsiniz.Tüketici hakem heyeti kararları ilam niteliğinde belge sayıldığı için ilamlı icra takibi başlatılmalıdır.Takip açıldıktan sonra bankalar icra masraflarını da dosya masrafı borcu ile birlikte ödemektedir.

Hakem Heyeti kararını  kabul etmeyen bankalar Tüketici Mahkemesine itirazda bulunacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki eğer mahkemeye başvurulur ve banka haklı görülür ise mahkeme masrafları iade talebinde bulunan tüketiciden alınmaktadır.Yargılama bunun aksi şekilde de sonuçlanabilir .Bu sebeple süreç boyunca bir  avukata mutlaka danışılmalıdır.

Av. Zülal Özaçmak Koçer / İzmir Barosu

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir